Vystoupení v nejbližší době

Mimo prázdninové měsíce červenec - srpen každé úterý probíhá v kapli svaté Barbory při kostelu sv. Tomáše na Malé straně, Josefská 28/8, tel. 257 531 835 pravidelný bohoslužebný a modlitební program (do kaple se vchází z "rajského dvora" kláštera augustiniánů eremitů, vchod do areálu kláštera je z Josefské ul. 28/8 vchodem, který je nalevo od hlavního vchodu do chrámu sv. Tomáše):

17,00 - 17,50 - modlitba společenství Božího Milosrdenství (každý nový zájemce je srdečně zván a vítán)
17,50 - 18,40 - adorace Nejsvětější svátosti oltářní
18,45 - 19,00 - modlitba nešpor z breviáře
19,00            - mše svatá

Celý tento bohoslužebný a modlitební program je hudebně doprovázen manžely Petrem Maria Lutkou (zpěv, kytara) a Markétou Procházkovou - Lutkovou (varhany).


Nabídka koncertního vystoupení

Manželé - písničkář Petr Maria Lutka (kytara, zpěv) a Markéta Procházková-Lutková (klávesy) - nabízejí společné koncertní vystoupení. Nejobvyklejší variantu programu tvoří volný výběr z vlastní tvorby písní doplněný průvodním slovem písničkáře a hudebními improvizacemi Markéty Procházkové - Lutkové. Na přání organizátorů je možné buď část nebo i celé představení pojmout tematicky:

 

Podmínky koncertního vystoupení:

Kontakt: mobilní tel. 777 633 222 (Petr Lutka), a 775 350 288 (Markéta Lutková).


O koncertech z nedávné doby

Obraz z koncertu u prílezitosti pouti Jana Krtitele v KURDEJOVE