Markéta Procházková-Lutková

nar. 1963 v Praze, píše od předškolního věku básně. Postupně jí vyšly sbírky Sny bez přístřeší v Čs. spisovateli /1979/, Vítání světla /1981/ a Na prahu lásky /1983/ v nakl. Mladá fronta. V r. 2000 jí vyšel výběr básní Podej mi ruku v nakl. Nové Město. Od dětských let se také věnuje hře na klavír, skladbě a improvizaci. V těchto oborech vystudovala pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění. Jako hudební interpret kromě hudebních ukázek z děl skladatelů vážné hudby a improvizace na ně provádí veřejně i svoje vlastní skladby a improvizace – momentální hudební reflexe. Řada těchto veřejných hudebních produkcí byla natočena a vydána ve vlastním hudebním vydavatelství ASGAR (Tajemství černého plátna., Podej mi ruku ..., Klavírní dialogy, Rozednívání a Romantické ozvěny.). Jako doprovazečka Petra Maria Lutky vytváří polyfonní varhanní, klavírní nebo cembalový doprovod jeho písní. Kromě toho se věnuje pedagogické činnosti v oboru hudební tvořivosti a hry na klávesové nástroje (klavír, varhany).