Nabídkový list hudebních vydavatelství A S G A R a K V A S

Z produkce hudebního vydavatelství ASGAR:

Tajemství černého plátna Improvizace na obrazy Alexandra Oniščenka

Vážná komorní hudba ve stylu impressionismu až moderny s názvuky ukrajinské lidové a klezmerské - židovské lidové hudby. Střídání nálad od lyricky něžkých až po expresionisticky drásavé.

M. Procházková – piano, A. Shonert – housle

Cesta; Déšť; Pole; Židovský tanec; Ukolébavka; Kohout; Tramvaj; Ptáci I.; Zima; Plameňáci I; Plameňáci II; Ptáci II; Černá labuť; Kočka; Les; Lekníny; Sofa CD: 200,- Kč

Klavírní dialogy Klasická improvizace pro dva klavíry

Zvukově bohatá freska dvou klavírů, místy monumentální, místy lyrická.

Markéta Procházková a Jan Frank – klavíry

Variace na hlavní téma 2.věty Symfonie č.7 A-dur L. van Beethovena; Variace na témata Davida Webera a Gustava Klimta; Variace na téma La Foglia A. Corelliho; Variace na téma W. A. Mozarta

CD: 200,- Kč

Markéta Procházková - Rozednívání Inspirace hudbou staletí

Několik zkušených koncertních umělců - improvizátorů představuje posluchačům zajímavé zvukové kombinace dvou klavírů; harfy s loutnovým rejstříkem cembala; hoboje, cembala, varhan a klavíru současně apod. v poslechově vděčných úpravách.

Rozednívání; Greensleevs I; Soudce všeho světa; Kristus, příklad pokory; Greensleevs II; Rytířská I; Rytířská II; La foglia - Pasquini; La Foglia - Corelli; Rozkošné děťátko; Passacaglia c-moll; Aria; Sarabanda e-moll; Largo z Novosvětské; Počáteční písmena B. A. C. H.; Z vodních hlubin; Faunova nálada; Romantická; Canon - Pachelbel CD: 200,- Kč

Markéta Procházková - Romantické ozvěny Hudební reflexe slavných skladeb minulosti

Nahrávka nabízí variace na vybrané skladby mistrů v podání známých hudebních interpretů (např. sólistka Státní opery Dagmar Vaňkátová nebo koncertní kytarista Pavel Kloub) určené pro chvíle ztišení a meditace i pro málo zkušené posluchače vážné hudby.

Láska; V bílém; Variace na Sarabandu Arcangella Corelliho; Variace na Greensleevs; Romantická ozvěna; Variace na Beethovenovu VII. symfonii - pomalá věta; Variace na Sarabandu Arcangella Corelliho; Retrospektiva - variace na Beethovenovu VII. symfonii; Parafráze na Ave Maria Charlese Gounoda; Aria pro flétnu a cembalo; Teskná siciliana - preludium; Intermezzo ze sextetu Hledání cesty; Árie na Sarabandu Arcangella Corelliho; Aranžmá na Ariu Johanna Sebastiana Bacha CD: 200,- Kč

Ve spolupráci s nakladatelstvím NOVÉ MĚSTO:

Markéta Procházková – Podej mi ruku … Poezie a hudba

Výběr ze sedmi básnických sbírek v podání předních recitátorů doplněný hudební tvorbou v podání autorky a známých hudebních interpretů.

Jana Březinová, Milena Dvorská, Eva Horká, Rudolf Kvíz, Radovan Lukavský, Martin Otava, Alfréd Strejček - recitace

Obsahuje básně: Podej mi ruku; Láska; Na cestě člověka; Více světla; Modlitba; Podej mi ruku; Dětství; Tak je to; Slzičky; Kam; Dvorky pod mým oknem; Chci rozsvítit tvou krásu; Dnes je mi jedenáct; Co by se stalo; Prstýnek z trávy; Napoprvé; Chci abys věděl; Je jen tvůj tento den; Až; Dovolávám se tě; Náš dopis bílý; Kdo ví kam ústí tvá řeka; Opravdovost; Blesk; Taková noc; Tvoje oči; Podzimní; Zimní elegie; V bílém; První sníh; Poselství vánoc; Zůstaň; Poselství hudby; Praho; Praze CD: 200,- Kč

Z produkce hudebního vydavatelství KVAS:

Petr Maria Lutka - Neposkvrněná Svátky Matky Boží v písních

Obsahuje písně: K tobě přicházíme domů; Útočiště hříšníků; Milostiplná; Malé stádce; Svatý Jene Nepomucký; Jan Pavel II.; Zdrávas, hvězdo mořská; Přijmi nás svou branou; Tota Pulchra; Jméno Marie; Panno věrná; Pod ochranu tvou se utíkáme; Zdrávas Maria; Totus Tuus!; Neposkvrněná; Tudy chodil Pán CD: 200,- Kč

Petr Maria Lutka - Tři jablka Jihočeská poutní místa ve verších Ondřeje Fibicha

Obsahuje písně: Tři jablka; Šumavská madona; P. M. ze Strašína; P. M. Podsrpenská; Sv. Jan Křtitel z Radomyšle; Sv. Jakub z Čížové; Betlémy; Sv. Kříž z Písku; Vodňanské klekání + Karlu Krylovi; Lomec u Vodňan; Nad Temelínem Karmel; P. M. z Římova; Křemešník; Tři podoby muže; Libkovice 1994; P. S. CD: 200,- Kč

Petr Maria Lutka - Vánoce v Mníšku pod Brdy Nejznámější anglické koledy s českými texty

Obsahuje písně: Divné zvěsti; Odplata; Ve stáji na slámě; Bim! Bam!; Svatý Václav – Čechů král; Je půlnoc jasná; Hajej, nynej; Vůl, osel šedý, jesličky; Zazpívejte, ovčáci; Vánoce po dvaceti stoletích; Vánoce; Nejdřív: ´Neboj!´; To v zemi krále Davida; My tři králové z Východu; Národové, pro vás nové; Když hlídali u svého stáda; Tichá noc; Vánoční svíčka CD: 200,- Kč

Petr Maria Lutka - Všichni jste moje děti Příchody Matky Boží na naši zem

Obsahuje písně: Nastokrát buď pozdravena; Ó Maria bez poskvrny hříchu počatá; Ach, neplač Panno La Salettská; Ave Maria, gratia plena; Gospa, Majka moja; Na Karmel je cesta dlouhá; Radostný růženec; Bolestný růženec; Slavný růženec; Nejmocnější zbraň; Jdeme odevšad; Paní všech národů

CD: 200,- Kč

Petr Maria Lutka - Dvě Srdce Nakonec budou naše dvě Srdce triumfovat

Obsahuje písně: Pražské Jezulátko; Matěji, hvězda tvá; Srdce Mariino; Sarkandře Jane; Modlitba o apoštoly posledních časů; Provodovské zastavení; Ta kytára je můj kříž; Sen o dvou sloupech; Otče, Svatý Kopeček; Duha nad Svatou zemí; Večer tichounce se sklání CD: 200,- Kč

Ve spolupráci s Telepace Ostrava

Petr Maria Lutka - Přicházíš Život našeho Pána v písních

Obsahuje písně: Přicházíš; Hle, panna počne; Ave, Fiat, Magnificat; Copak ty o tom ještě nevíš; Matka Tereza; Všechno, co říká Maria; Stabat Mater dolorosa; Tak Bůh miloval svět / Pašije; Naimský chlapec; Všichni to slyšte; Světlo světa; Čistota vaše zazáří; Plní se čas; Boží Milosrdenství; Putující Panna Maria CD: 200,- Kč


Všechny nabízené tituly, také koncertní vystoupení Petra Maria Lutky a Markéty Procházkové-Lutkové je možné objednat na adrese:

KVAS, 252 62 Horoměřice

mobilní tel. 777 633 222 (Petr Lutka ) a 775 350 288 (Markéta), Na čísla můžete poslat SMS zdarma pomocí SMS brány Vodafone.